Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Středa 25.4.2018
Nepřítomné třídy-101234567A7B8910111213
4.AMZMZMZABSABSABSABSABSABSABS
4.EABSABSMZMZMZMZABSABSABSABS
4.FABSABSMZMZMZMZABSABSABSABS
Nepřítomní učitelé-101234567A7B8910111213
Břízová Olga--..
Fiala Jan-----------
Hesová MiroslavaKRÁ-..GOT
Jeřábková Jana-JIRFRÜSTA-
Jiránková LeonaJAN..---
Lhoták Luděk-......ŠME..----
Lochmannová Alena-----------
Lopatová Pavla-VEV....
Martínková Lucie---GOT-..VEV..--
Pinkas Petr-HESSTE--......---
Prynych Miloslav>>---
Soukupová Hana..JAN..NOV..JEŘVEV---
Stejskal Petr..SPĚ---------
Šleglová Miroslava-SPĚ..PRY..VEV--------
Šmídl Přemysl-........---..--
Zima Petr---..-....----
Místnosti mimo provoz-101234567A7B8910111213
1AbscAbscAbsc
2AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
4AbscAbscAbscAbscAbscAbsc
13AbscAbscAbscAbsc
14AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
1BAbscAbscAbscAbscAbsc
5BAdapAdapAdapAdapAdapAdapAdap
Změny v rozvrzích učitelů:
Frühaufová Magdaléna3. hodsupl. (JEŘ)CEJ1.A(10)
4. hodpřesun <<CEJ1.A(3)z 24.4. 3. hod
5. hodzměna LAU3.M(4B)
Gottfriedová Radka3. hodsupl. (MAR)SPV1.M(12)
4. hodzměna RJ23.E (r)+(10)
6. hodsupl. (HES)SPV2.E(9)
Hesová Miroslava1. hodSuplovací pohotovost
3.-6. hod Dozor u maturit
Janda Ondřej2. hodsupl. (SOU)LAU1.F(10)
6. hodSuplovací pohotovost
6. hododpadáJVY4.F (A1)
Jeřábková Jana4. hodzměna PRK2.M(15)
6. hodsupl. (SOU)EAF2.A(5B)
6. hododpadáEAF4.A
1.-3., 5., 7A. hod Dozor u maturit
Jiránková Leona2. hodSuplovací pohotovost
2. hododpadáSNJ4.F (sn)+
Kleknerová Eva2. hodpřesun <<MAT3.E(7)z 23.4. 1. hod
2. hododpadáMATs4.F (sm)+
před 3. hod dohled Nová budova - suterén
Karnold Jaroslav7A. hodpřesun >>TEV1.Mna 27.4. 5. hod
8. hododpadáTEV4.F (A2)
Králová Iveta3. hodsupl. (HES)CEJ3.A(3)
3. hododpadáJVY4.F (A2)
Kupková Ivana2. hodSuplovací pohotovost
2. hododpadáSAJ4.F (saA)+
3. hodnavíc AJ13.E (A1)(7)
3. hodpřesun <<AJ13.E (A2)(7)z 5. hod
5. hodpřesun >>AJ13.E (A2)na 3. hod
Lhoták Luděk0.-8. hod Dozor akce
Lopatová Pavla2. hodzměna HAR1.E (A1)(3B)
7A. hodpřesun >>HAR1.E (A2)na 26.4. 1. hod
8. hodpřesun >>ASW2.Fna 26.4. 2. hod
3.-6. hod Dozor u maturit
Martínková Lucie0.-8. hod Dozor akce
Mikulášová Marcela6. hododpadáUCP1.Ezrušeno
Novotný Martin2. hodpřesun >>FYZ3.Ena 5. hod
3. hodnavíc FYZ3.F(2B)
3. hododpadáMAT4.E
4. hodsupl. (SOU)MAT1.M(12)
4. hododpadáFYZ4.E
5. hodpřesun <<FYZ3.E(7)z 2. hod
Prynych Miloslav3. hodSuplovací pohotovost
5. hodzměna PRG1.F (A2)(1)
7A. hododpadáITE4.A (A2)
9.-12. hod Dozor akce
Soukupová Hana1.-9. hod Dozor u maturit
Spěváčková Jitka1. hodsupl. (ŠLE)AJ11.M(6)
1. hododpadáAJ14.A (A1)
2. hodpřesun <<AJ13.F (A1)(12)z 5. hod
4. hodsupl. (STE)ITE2.A (A1)(1)
5. hodpřesun >>AJ13.F (A1)na 2. hod
před 5. hod dohled Nová budova - 2. patro
Statevská Ivana5. hodSuplovací pohotovost
Stejskal Petr2. hodsupl. (PIN)PRG1.E (A2)(15)
7A.-12. hod Dozor akce
3.-6. hod Dozor u maturit
Šleglová Miroslava3.-6. hod Dozor u maturit
Šmejkalová Jolana4. hodSuplovací pohotovost
Václavíková Eva2. hodnavíc AJ13.A (A2)(6B)
4. hodzměna NJ23.F (n4)+(4B)
8. hododpadáAJ14.F (A1)
9. hododpadáAJ14.F (A2)
před 6. hod dohled Stará budova EF
Veverka Stanislav2. hodpřesun <<CEJ2.A(5B)z 23.4. 6. hod
4. hodsupl. (LOP)CEJ2.E(5B)
4. hododpadáCEJ4.F
5. hodsupl. (ŠLE)CEJ2.A(5B)
6. hodsupl. (MAR)LAU2.M(12)
6. hododpadáCEJ4.E
7A. hodSuplovací pohotovost
7A. hododpadáLAU4.F
Wolfová Renáta2. hodnavíc AJ13.A (A1)(4B)
2. hododpadáSAJ4.F (saE)+
5. hodpřesun <<AJ13.A (A1)(11)z 6. hod
5. hodpřesun >>AJ13.F (A2)na 27.4. 1. hod
6. hodpřesun >>AJ13.A (A1)na 5. hod
7A. hododpadáAJ14.E (A1)
Změny v rozvrzích tříd:
1.A3. hodCEJ(10)suplujeFrühaufová Magdaléna(JEŘ)
4. hodCEJ(3)přesun <<Frühaufová Magdalénaz 24.4. 3. hod
4. hodEAFodpadá(ŠLE)
1.E2. hodHARA1(3B)změnaLopatová Pavla
2. hodPRGA2(15)suplujeStejskal Petr(PIN)
5. hodPRGodpadá(PIN)
6. hodUCPodpadá(MIK)
7A. hodHARA2přesun >>na 26.4. 1. hod
1.F2. hodLAU(10)suplujeJanda Ondřej(SOU)
5. hodPRGA2(1)změnaPrynych Miloslav
5. hodHARA1odpadá(LOP)
6. hodALGA2odpadá(PIN)
7A. hodALGA2odpadá(PIN)
1.M1. hodAJ1(6)suplujeSpěváčková Jitka(ŠLE)
3. hodSPV(12)suplujeGottfriedová Radka(MAR)
4. hodMAT(12)suplujeNovotný Martin(SOU)
6. hodITEodpadá(LOP)
7A. hodTEVpřesun >>na 27.4. 5. hod
2.A2. hodCEJ(5B)přesun <<Veverka Stanislavz 23.4. 6. hod
2. hodPOSodpadá(ŠLE)
4. hodITEA1(1)suplujeSpěváčková Jitka(STE)
5. hodCEJ(5B)suplujeVeverka Stanislav(ŠLE)
6. hodEAF(5B)suplujeJeřábková Jana(SOU)
7A. hodNJ2n1odpadá(JIR)
2.E4. hodCEJ(5B)suplujeVeverka Stanislav(LOP)
6. hodSPV(9)suplujeGottfriedová Radka(HES)
7A. hodNJ2n1odpadá(JIR)
2.F7A. hodNJ2n1odpadá(JIR)
8. hodASWpřesun >>na 26.4. 2. hod
9. hodPRGpřesun >>na 27.4. 2. hod
2.M4. hodPRK(15)změnaJeřábková Jana
6. hodLAU(12)suplujeVeverka Stanislav(MAR)
3.A2. hodAJ1A2(6B)navícVáclavíková Eva
2. hodAJ1A1(4B)navícWolfová Renáta
2. hodUCEodpadá(ŠMÍ)
3. hodCEJ(3)suplujeKrálová Iveta(HES)
4. hodNJ2n4(4B)změnaVáclavíková Eva
4. hodRJ2r(10)změnaGottfriedová Radka
5. hodAJ1A1(11)přesun <<Wolfová Renátaz 6. hod
5. hodITEA1odpadá(MAR)
6. hodAJ1A1přesun >>na 5. hod
3.E2. hodMAT(7)přesun <<Kleknerová Evaz 23.4. 1. hod
2. hodFYZpřesun >>na 5. hod
3. hodAJ1A1(7)navícKupková Ivana
3. hodAJ1A2(7)přesun <<Kupková Ivanaz 5. hod
3. hodPRGvPRGodpadá(STE)
3. hodPSKvPSKodpadá(ZIM)
3. hodDANvDANodpadá(ŠMÍ)
3. hodMITvMITodpadá(SOU)
4. hodNJ2n4(4B)změnaVáclavíková Eva
4. hodRJ2r(10)změnaGottfriedová Radka
5. hodFYZ(7)přesun <<Novotný Martinz 2. hod
5. hodAJ1A2přesun >>na 3. hod
5. hodTEVA1odpadá(LHO)
7A. hodASWodpadá(MAR)
3.F1. hodTEVA1odpadá(LHO)
2. hodAJ1A1(12)přesun <<Spěváčková Jitkaz 5. hod
2. hodTEVA1odpadá(LHO)
3. hodFYZ(2B)navícNovotný Martin
3. hodPRGvPRGodpadá(STE)
3. hodDANvDANodpadá(ŠMÍ)
3. hodMITvMITodpadá(SOU)
3. hodPSKvPSKodpadá(ZIM)
4. hodNJ2n4(4B)změnaVáclavíková Eva
5. hodAJ1A1přesun >>na 2. hod
5. hodAJ1A2přesun >>na 27.4. 1. hod
3.M5. hodLAU(4B)změnaFrühaufová Magdaléna
4.A1.-3. hod Maturitní zkouška
4.-9. hod Třída po ukončení vzdělávání
4.E3.-6. hod Maturitní zkouška
1.-2., 7A.-9. hod Třída po ukončení vzdělávání
4.F3.-6. hod Maturitní zkouška
1.-2., 7A.-9. hod Třída po ukončení vzdělávání