Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 24.9.2018
Nepřítomní učitelé-101234567A7B8910111213
Baťková Eva--FRÜFIA
Frühaufová Magdaléna---
Hesová Miroslava-----
Holubová Lenka--
Novotný Martin---
Prynych Miloslav----
Stejskal Petr----
Šleglová Miroslava----
Šmídl Přemysl-----------
Wolfová RenátaFIA
Zima PetrBŘÍ-
Místnosti mimo provoz-101234567A7B8910111213
3AbscAbscAbsc
14AbscAbscAbscAbsc
4BAdapAdapAdapAdapAdapAdapAdap
Změny v rozvrzích učitelů:
Břízová Olga1. hodpřesun >>MAT3.Fna 27.9. 2. hod
4. hodsupl. (ZIM)PSI2.F (A1)(16)
Fiala Jan2. hodsupl. (WOL)AJ12.A (A1)(3)
3. hodsupl. (BAŤ)SAJ4.F (sA)(11)
Frühaufová Magdaléna2. hodsupl. (BAŤ)AJ11.F (A2)(7)
3. hodzměna CEJ1.E(4B)
Gottfriedová Radka4. hodpřesun >>BIO4.Ena 7A. hod
7A. hodpřesun <<BIO4.E(9)z 4. hod
Hesová Miroslava7A. hodzměna SPV2.A(6)
Janda Ondřej6. hodpřesun <<NJ24.E (n)(7)z 25.9. 2. hod
Jeřábková Jana2. hodSuplovací pohotovost
5. hodpřesun <<EAF3.M(7B)z 25.9. 5. hod
Kupková Ivana4. hodSuplovací pohotovost
Martínková Lucie1. hodpřesun <<HAR3.F(6)z 25.9. 5. hod
Mikulášová Marcela5. hodpřesun >>PPP3.Mna 26.9. 6. hod
Novotný Martin7A.-8. hod Dozor akce
Prynych Miloslav7B.-10. hod Dozor akce
Stejskal Petr7B.-10. hod Dozor akce
Veverka Stanislav2. hodSuplovací pohotovost
4. hodpřesun <<LAU4.E(7)z 27.9. 7A. hod
Wolfová Renáta7A. hodSuplovací pohotovost
Změny v rozvrzích tříd:
1.E3. hodCEJ(4B)změnaFrühaufová Magdaléna
1.F2. hodAJ1A2(7)suplujeFrühaufová Magdaléna(BAŤ)
2.A2. hodAJ1A1(3)suplujeFiala Jan(WOL)
7A. hodSPV(6)změnaHesová Miroslava
2.F4. hodPSIA1(16)suplujeBřízová Olga(ZIM)
3.F1. hodHAR(6)přesun <<Martínková Luciez 25.9. 5. hod
1. hodMATpřesun >>na 27.9. 2. hod
3.M5. hodEAF(7B)přesun <<Jeřábková Janaz 25.9. 5. hod
5. hodPPPpřesun >>na 26.9. 6. hod
4.E4. hodLAU(7)přesun <<Veverka Stanislavz 27.9. 7A. hod
4. hodBIOpřesun >>na 7A. hod
6. hodNJ2n(7)přesun <<Janda Ondřejz 25.9. 2. hod
7A. hodBIO(9)přesun <<Gottfriedová Radkaz 4. hod
4.F3. hodSAJsA(11)suplujeFiala Jan(BAŤ)