Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
v

Změny v rozvrhu čtvrtek 15. 11.

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7A 7B 8 9 10 11 12 13
4.A PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7A 7B 8 9 10 11 12 13
Fiala Jan - POL >>
Frühaufová Magdaléna - - -
Horáková Kateřina - KAR GOT ŠMÍ ŠMÍ SOU - - - - -
Holubová Lenka - - - - - - - - - - -
Jiránková Leona .. - - -
Králová Iveta - - .. VEV
Lhoták Luděk - .. POL - KUP - HES - - -
Novotný Martin - .. JAN -
Pinkas Petr - - .. POL - - - - - - - -
Průcha Tomáš - - -
Statevská Ivana - .. .. - -
Šleglová Miroslava - .. SPĚ MAR PRY KUP PRY .. - - -
Šleglová Miroslava - - - - - - - - - - -
Šmejkalová Jolana - - .. - - - - - - - - -
Zima Petr - - -
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7A 7B 8 9 10 11 12 13
5 Absc Absc Absc Absc Absc
10 Absc Absc Absc Absc Absc
16 Absc Absc Absc Absc
4B Adap Adap Adap
8B Adap Adap Adap
Změny v rozvrzích učitelů
Frühaufová Magdaléna
3 změna PPP 1.M 12
4 změna LAU 2.F 8
Gottfriedová Radka
1 změna RJ2 4.A (r)+
2 supl. (HOR) ZPV 1.M 6
3 odpadá SPV 4.A
5 změna ZPV 1.M 12
Hesová Miroslava
1 přesun << SPV 1.M 6 z 14.11. 6. hod
6 supl. (LHO) TEV 4.E (A1) POS
Janda Ondřej
2 supl. (NOV) CEJ 3.F 8
před 2. hod dohled Nová budova ABCD  
Kleknerová Eva
6 výměna << MAT 3.E 9 z 16.11. 2. hod
Karnold Jaroslav
1 supl. (HOR) SPV 1.A 4
Králová Iveta
6 výměna >> LAU 3.E na 16.11. 2. hod
Kupková Ivana
4 supl. (LHO) AJ1 1.M 9
4 odpadá AJ1 4.A (A2)
5 supl. (ŠLE) AJ1 3.A (bap) 4
5 odpadá AJ1 4.A (A2)
Lhoták Luděk
0.-8. hod Dozor akce
Martínková Lucie
2 změna ASW 1.F 14
3 Suplovací pohotovost  
Mikulášová Marcela
7A přesun << POS 2.A 3 z 16.11. 4. hod
Polanová Eva
1 supl. (FIA) PCV 1.E (A1) 2
2 Suplovací pohotovost  
3 supl. (PIN) PCV 1.F (A1) 2
Průcha Tomáš
7B.-9. hod Dozor akce
Prynych Miloslav
2 přesun << PRG 2.E 13 z 14.11. 8. hod
4 supl. (ŠLE) UCP 2.A (A2) 7B
6 supl. (ŠLE) ITE 3.A (bap) 15
6 odpadá ITE 4.A (A2)
7A odpadá ITE 4.A (A1)
Soukupová Hana
5 supl. (HOR) UCE 2.A 11
5 odpadá UCE 4.A (A1)
Spěváčková Jitka
1 přesun << AJ1 3.F (A2) 11 z 16.11. 6. hod
2 Suplovací pohotovost  
Šmejkalová Jolana
-1.-9. hod Dozor akce
Šmídl Přemysl
3 supl. (HOR) EKO 2.E 11
4 supl. (HOR) PLGv 3.A (plg) 3B
Veverka Stanislav
3 supl. (KRÁ) LAU 1.E 2B
7A přesun >> LAU 4.E na 16.11. 1. hod
před 3. hod dohled Stará budova EF  
Wolfová Renáta
2 navíc AJ1 1.E (A2) 4
4 odpadá AJ1 4.A (A1)
6 odpadá AJ1 4.A (A1)
Zima Petr
8.-10. hod Dozor akce
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 SPV 4 supluje KAR (HOR)
1.E
1 PCV A1 2 supluje POL (FIA)
2 AJ1 A2 4 navíc WOL
2 PCV A2 přesun >> na 13.11. 6. hod
3 LAU 2B supluje VEV (KRÁ)
1.F
2 ASW 14 změna MAR
3 PCV A1 2 supluje POL (PIN)
1.M
1 SPV 6 přesun << HES z 14.11. 6. hod
1 EAF odpadá (ŠLE)
2 ZPV 6 supluje GOT (HOR)
3 PPP 12 změna FRÜ
4 AJ1 9 supluje KUP (LHO)
5 ZPV 12 změna GOT
2.A
4 UCP A2 7B supluje PRY (ŠLE)
5 UCE 11 supluje SOU (HOR)
7A POS 3 přesun << MIK z 16.11. 4. hod
7A EAF odpadá (ŠLE)
2.E
2 PRG 13 přesun << PRY z 14.11. 8. hod
2 OPS A2 odpadá (PIN)
3 EKO 11 supluje ŠMÍ (HOR)
2.F
1 UCP odpadá (ŠME)
4 LAU 8 změna FRÜ
6 NJ2 n1 odpadá (JIR)
3.A
4 PLGv plg 3B supluje ŠMÍ (HOR)
5 AJ1 bap 4 supluje KUP (ŠLE)
6 ITE bap 15 supluje PRY (ŠLE)
3.E
6 MAT 9 výměna << KLE z 16.11. 2. hod
6 LAU výměna >> na 16.11. 2. hod
3.F
1 AJ1 A2 11 přesun << SPĚ z 16.11. 6. hod
1 TEV A1 odpadá (LHO)
2 CEJ 8 supluje JAN (NOV)
4.A
-1.-9. hod Souvislá odborná praxe
4.E
6 TEV A1 POS supluje HES (LHO)
7A LAU přesun >> na 16.11. 1. hod
4.F
1 FYZ odpadá (NOV)
2 NJ2 n2 odpadá (STA)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou