Přehled akcí: 16.4. - 22.4.2018 (16. týden)

 

Termín

Akce

Třídy

Učitelé

Místnosti

 
Po
16.4.
 

Irena

8:00-13:00

Přijímací zkoušky - II. termín

 

FRÜ, F-OV, HOL, JAN, KAR, KRÁ, KUP, LHO, STA

5, 9, 10, 11, 12

8:00- 9:35

Nácvik písemné části závěrečné zkoušky
- garant: NOV - PT: ODS, ČSP, IKT

3.M

FRÜ, F-OV, NOV

13

8:00- 9:35

Worshop Můžeš podnikat?
- garant, zápis, foto: JIR - PT: ODS, ČSP, IKT, ČŽP - setkání s úspěšnými odborníky a podnikateli z praxe - seminář proběhne v uč. 2B - židle doplnit z uč. 1B (a pak vrátit)

4.A(A1), 4.E

JIR, SOU

1B, 2B

8:00-12:20

Pronájem učebny - Grafia

 

 

1

9:50-11:25

Worshop Můžeš podnikat?
- garant, zápis, foto: JIR - PT: ODS, ČSP, IKT, ČŽP - setkání s úspěšnými odborníky a podnikateli z praxe - seminář proběhne v uč. 2B - židle doplnit z uč. 1B (a pak vrátit)

4.A(A2), 4.F

JEŘ, JIR

1B, 2B

18:00

Zápis čtvrtletní klasifikace za 3Q do BAK
- vyučující dle úvazků - TU vých. opatření

 

 

 

 

Zahájení OVY 4Q 2M

 

 

 

 
Út
17.4.
 

Rudolf

6:00- 8:00

Generování podkladů pro pg. radu 3Q
- PET - orazítkované předat do kaslíků TU - 1x tištěné předat HOL + 1x scan celé školy poslat na HOL+ŠMÍ

 

 

 

8:00- 9:35

Kroužek robotiky pro ZŠ (Merkur)

 

PRY

2

8:00-12:20

Pronájem učebny - Grafia

 

 

4

8:00-10:35

Exkurze na Úřad práce
- garant, zápis, foto: FRÜ - PT: ODS, ČSP - sraz před hlavním vchodem školy v 8:15 h - odchod od školy 8:20 h - příchod cca v 10:15 h, žáci vyčkají do konce hodiny s vyučujícím v jídelně

3.M

FRÜ

 

11:00-16:00

Výkon funkce předsedy ZMK

 

JAN

 

13:30-15:30

Pedagogická rada 3Q
- vyučující svoji nepřítomnost omluví osobně u ředitelky školy

 

 

3

 
St
18.4.
 

Valerie

8:00-12:20

Pronájem učebny - Grafia

 

 

4

8:00-15:00

Učebna 5 mimo provoz

 

 

5

9:00-11:00

Fotografování tříd
- viz harmonogram

 

 

 

9:00-14:00

DVPP: Kritéria kvalitní školy - ČŠI

 

HOL

 

10:00-12:00

Výběrové řízení v rámci projektu ITI1 - Centrál. nákup PK
- HAMR, RÝD

 

 

 

11:00-16:00

Výkon funkce předsedy ZMK

 

JAN

 

13:00-15:00

Kroužek robotiky pro SŠ (Merkur)
- garant, zápis, foto: STE - TU omluví žáky dle přehledu - PT: ODS, ČSP, IKT - příprava žáků naší školy na robotickou soutěž

 

STE

2

16:00-18:00

Kroužek robotiky
- projektová aktivita v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008356

 

PRY, STE

14

 
Čt
19.4.
 

Rostislav

7:00-16:00

Exkurze ČNB
- garant, zápis, foto: ŠLE - PT: ODS, ČSP, ČŽP, IKT

1.A

HES, ŠLE

 

7:45-12:30

Soutěž pro žáky ZŠ
- garant, zápis, foto: LOP - TU omluví žáky dle přehledu - PT: ODS, ČSP, IKT, ČŽP

 

LOP

1, 2, 3, 4, JID

8:30-12:30

Pronájem učebny Grafia

 

 

4

9:00-14:00

DVPP: Konference o spolupráci škol a firem

 

JIR, NOV

 

9:50-14:00

Exkurze do SPÚ Křimice
- garant, zápis, foto: MIK - PT: ODS, ČSP, IKT, ČŽP - ukonč výuky 2.h v 9:25 h - odchod od školy v 9:30 h - ukončení výuky v Sadech pětatřicátníků, cca ve 13:00 h - obědy budou žákům odhlášeny centrálně

2.M

MIK

 

15:00-16:00

Rada rodičů 3Q
- zástupcům jednotlivých tříd zaslány pozvánky prostřednictvím TU

 

HOL, NOV

3

16:00-18:00

Třídní aktivy 3Q
- viz web, Bakaláři a osobní pozvání TU Program: 16:00 h - informace od TU cca od 16:30 h - individuální informace u vyučujících žáků

 

 

 

 

20.4.
 

Marcela

7:30-15:00

Minifotbal ZŠ - okrsek

 

LHO

 

8:30-12:30

Pronájem učebny Grafia

 

 

4

9:00-16:00

Soutěž v programování - krajské kolo
- garant, zápis, foto: STE - TU omluví žáky dle přehledu - PT: ODS, ČSP, IKT - STE žáky odvede po 1. h do Radovánku

 

 

 

14:30-16:00

Kroužek počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti
- projektová aktivita v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008356

 

ZIM

16

 

MZ JZO 2018 - zapracování připomínek do posudků MP

 

 

 

 

Uzavření docházky žáků 4. ročníků k 20/4 včetně

 

 

 

Poznámka:
Úklid miniparku a okolí školy má na starost třída: 3M

Zpracováno v systému Bakaláři