Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
v

Změny v rozvrhu Thursday 21. 11.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7A 7B 8 9 10 11 12 13
Břízová Olga .... -
Martínková Lucie - .. .. - .. - .. - - - -
Novotný Martin ..
Průcha Tomáš - ZIM ZIM ZIM ZIM - - - - - -
Soukupová Hana .. .. -
Vacíková Renata - - - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7A 7B 8 9 10 11 12 13
5 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Fiala Jan
2 změna PCV 1.E (A2) 2
Frühaufová Magdaléna
1 Suplovací pohotovost  
3 změna JVY 3.A (PLG) 7
Hesová Miroslava
1 přesun << TEV 3.A (BAP) POS z 20.11. 2. hod
2 přesun << SPV 2.M 12 z 5. hod
5 přesun >> SPV 2.M na 2. hod
7A přesun >> TEV 2.A (A2) na 20.11. 2. hod
Holubová Lenka
1 přesun >> MAT 2.M na 3. hod
3 přesun << MAT 2.M 3 z 1. hod
Horáková Kateřina
2 přesun << EKO 2.F 10 z 7A. hod
4 přesun << LOG 1.A 8 z 20.11. 6. hod
7A přesun >> EKO 2.F na 2. hod
Janda Ondřej
1 přesun << CEJ 4.F 4 z 7A. hod
7A přesun >> CEJ 4.F na 1. hod
Lhoták Luděk
2 přesun << TEV 1.F (A1) hala z 6. hod
2 přesun >> TEV 2.M na 6. hod
6 přesun << TEV 2.M hala z 2. hod
6 přesun >> TEV 1.F (A1) na 2. hod
Lopatová Pavla
2 navíc ZIT 1.F (A2) 1
2 přesun >> ZIT 1.F (A1) na 5. hod
5 přesun << ZIT 1.F (A1) 1 z 2. hod
6 přesun << ZIT 1.F (A2) 4 z 20.11. 7A. hod
Mikulášová Marcela
5 Suplovací pohotovost  
Mrákota Vít
5 přesun >> MAT 2.F na 19.11. 2. hod
7A přesun << MAT 1.F 10 z 22.11. 5. hod
Novotný Martin
1 přesun << ITE 1.A (A2) 15 z 4. hod
4 přesun >> ITE 1.A (A2) na 1. hod
6. les.Obecný pedagogický dohled
Pinkas Petr
2 přesun >> PCV 1.F (A2) na 19.11. 3. hod
Soukupová Hana
5 změna MITv 3.F (MIT)+ 15
Šleglová Miroslava
3 přesun >> PPP 2.M na 5. hod
5 přesun << PPP 2.M 2B z 3. hod
Veverka Stanislav
7A přesun >> DEJ 1.A na 19.11. 4. hod
Wolfová Renáta
5 přesun >> AJ1 1.F (A1) na 6. hod
6 přesun << AJ1 1.F (A1) 10 z 5. hod
13:10 - 13:40 Dozor v nová budova - celá  
Zima Petr
1 supl. (PRŮ) PSI 3.E (A1) 14
2 supl. (PRŮ) PSI 3.E (A1) 14
3 supl. (PRŮ) PSI 3.E (A2) 16
4 supl. (PRŮ) PSI 3.E (A2) 16
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 ITE A2 15 přesun << NOV z 4. hod
4 LOG 8 přesun << HOR z 20.11. 6. hod
4 ITE A1 odpadá (MAR)
4 ITE A2 přesun >> na 21.11. 1. hod
7A DEJ přesun >> na 19.11. 4. hod
1.E
2 PCV A2 2 změna FIA
1.F
2 ZIT A2 1 navíc LOP
2 TEV A1 hala přesun << LHO z 6. hod
2 PCV A2 přesun >> na 19.11. 3. hod
2 ZIT A1 přesun >> na 21.11. 5. hod
5 ZIT A1 1 přesun << LOP z 2. hod
5 AJ1 A1 přesun >> na 21.11. 6. hod
6 AJ1 A1 10 přesun << WOL z 5. hod
6 ZIT A2 4 přesun << LOP z 20.11. 7A. hod
6 TEV A1 přesun >> na 21.11. 2. hod
7A MAT 10 přesun << MRÁ z 22.11. 5. hod
2.A
7A TEV A2 přesun >> na 20.11. 2. hod
2.F
2 EKO 10 přesun << HOR z 7A. hod
2 ASW odpadá (MAR)
5 MAT přesun >> na 19.11. 2. hod
6 CHE odpadá (MAR)
7A EKO přesun >> na 21.11. 2. hod
2.M
1 MAT přesun >> na 21.11. 3. hod
2 SPV 12 přesun << HES z 5. hod
2 TEV přesun >> na 21.11. 6. hod
3 MAT 3 přesun << HOL z 1. hod
3 PPP přesun >> na 21.11. 5. hod
5 PPP 2B přesun << ŠLE z 3. hod
5 SPV přesun >> na 21.11. 2. hod
6 TEV hala přesun << LHO z 2. hod
6 ZPV odpadá (NOV)
3.A
1 TEV BAP POS přesun << HES z 20.11. 2. hod
3 JVY PLG 7 změna FRÜ
3.E
1 PSI A1 14 supluje ZIM (PRŮ)
2 PSI A1 14 supluje ZIM (PRŮ)
3 PSI A2 16 supluje ZIM (PRŮ)
4 PSI A2 16 supluje ZIM (PRŮ)
5 MITv MIT 15 změna SOU
7A XMIT MIT odpadá (SOU)
3.F
5 MITv MIT 15 změna SOU
7A XMIT MIT odpadá (SOU)
4.E
6 XMIT mit odpadá (SOU)
4.F
1 CEJ 4 přesun << JAN z 7A. hod
1 S_IT odpadá (MAR)
6 XMIT mit odpadá (SOU)
7A CEJ přesun >> na 21.11. 1. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou