Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
v

Změny v rozvrhu Thursday 19. 9.

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7A 7B 8 9 10 11 12 13
1.A AKCE AKCE AKCE
2.A AKCE AKCE AKCE
3.A AKCE AKCE AKCE
4.A AKCE AKCE AKCE
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7A 7B 8 9 10 11 12 13
Hesová Miroslava JAN .. MIK
Jeřábková Jana - .. ..
Karnold Jaroslav WOL .. LHO
Králová Iveta - .. - FIA
Lopatová Pavla - .. JIR MRÁ <> - - - -
Martínková Lucie - .. .. - .. - STA - - - -
Novotný Martin .. .. ..
Průcha Tomáš - ZIM ZIM ZIM ZIM - - - - - -
Soukupová Hana HOR POL .. .. - -
Wolfová Renáta - - - -
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7A 7B 8 9 10 11 12 13
5 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
1B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3B Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Břízová Olga
1 přesun >> MAT 1.M na 5. hod
5 přesun << MAT 1.M 12 z 1. hod
5 odpadá MAT 3.A
13:10 - 13:40 Dozor v nová budova - celá  
Fiala Jan
3 Suplovací pohotovost  
Frühaufová Magdaléna
3 Suplovací pohotovost  
3 odpadá JVY 3.A (PLG)
5 přesun >> PPP 1.M na 20.9. 1. hod
Gottfriedová Radka
4 výměna << BIO 4.E 9 z 17.9. 2. hod
5 změna RJ2 4.A (r)+
Hesová Miroslava
3. - 5. les.Dozor akce
Horáková Kateřina
2 Suplovací pohotovost  
3 odpadá LOG 2.A
4 Suplovací pohotovost  
7A změna EKO 2.F 2B
Janda Ondřej
3 supl. (HES) LAU 4.F 4
5 odpadá NJ2 4.A (n1)
7A přesun >> CEJ 4.F na 18.9. 2. hod
Jeřábková Jana
3. - 5. les.Dozor akce
Jiránková Leona
2 supl. (LOP) NJ2 1.F (A1) 10
3 změna NJ2 2.F (A2) 7
Karnold Jaroslav
7:40 - 8:00 Dozor v nové bud. - přízemí  
3. - 5. les.Dozor akce
Králová Iveta
4 změna LAU 2.F 8
Kupková Ivana
4 odpadá AJ1 3.A (PLG)
Lhoták Luděk
5 změna TEV 4.F (A1) hala
5 spojeno (KAR) TEV 4.F (A2) hala
6 přesun >> TEV 1.F (A1) na 16.9. 1. hod
Mikulášová Marcela
5 supl. (HES) SPV 2.M 2B
Mrákota Vít
3 supl. (LOP) ASW 4.E (A2) 1
3 odpadá MAT 1.A
5 změna MAT 2.F 4B
Novotný Martin
1 přesun << FYZ 4.F 4 z 18.9. 2. hod
3. - 5. les.Dozor akce
Polanová Eva
5 supl. (SOU) MITv 3.F (MIT)+ 1
7A Suplovací pohotovost  
Prynych Miloslav
2 přesun << PRG 2.F 13 z 16.9. 8. hod
Statevská Ivana
5 změna NJ2 4.A (n2)+
6 supl. (MAR) SPV 2.F 5B
Veverka Stanislav
7A přesun >> DEJ 1.A na 17.9. 4. hod
před 5. hod dohled Nová budova - 1. patro  
Wolfová Renáta
3 supl. (KAR) AJ1 1.F (A2) 10
3 odpadá AJ1 3.A (BAP)
Zima Petr
1 supl. (PRŮ) PSI 3.E (A1) 14
2 supl. (PRŮ) PSI 3.E (A1) 14
3 supl. (PRŮ) PSI 3.E (A2) 16
4 supl. (PRŮ) PSI 3.E (A2) 16
Změny v rozvrzích tříd
1.A
7A DEJ přesun >> na 17.9. 4. hod
3. - 5. les.Školní akce
1.E
1 ZIT A2 odpadá (LOP)
1.F
2 NJ2 A1 10 supluje JIR (LOP)
3 AJ1 A2 10 supluje WOL (KAR)
6 TEV A1 přesun >> na 16.9. 1. hod
1.M
1 MAT přesun >> na 19.9. 5. hod
5 MAT 12 přesun << BŘÍ z 1. hod
5 PPP přesun >> na 20.9. 1. hod
2.A
3. - 5. les.Školní akce
2.F
2 PRG 13 přesun << PRY z 16.9. 8. hod
2 ASW odpadá (MAR)
3 NJ2 A2 7 změna JIR
4 LAU 8 změna KRÁ
5 MAT 4B změna MRÁ
6 SPV 5B supluje STA (MAR)
7A EKO 2B změna HOR
2.M
5 SPV 2B supluje MIK (HES)
3.A
3. - 5. les.Školní akce
3.E
1 PSI A1 14 supluje ZIM (PRŮ)
2 PSI A1 14 supluje ZIM (PRŮ)
3 PSI A2 16 supluje ZIM (PRŮ)
4 PSI A2 16 supluje ZIM (PRŮ)
5 MITv MIT 1 supluje POL (SOU)
7A XMIT MIT odpadá (SOU)
3.F
5 MITv MIT 1 supluje POL (SOU)
7A XMIT MIT odpadá (SOU)
4.A
3 FYZ odpadá (NOV)
3. - 5. les.Školní akce
4.E
1 LAU odpadá (KRÁ)
3 ASW A2 1 supluje MRÁ (LOP)
4 BIO 9 výměna << GOT z 17.9. 2. hod
4 S_IT výměna >> na 17.9. 2. hod
6 XMIT mit odpadá (SOU)
4.F
1 FYZ 4 přesun << NOV z 18.9. 2. hod
1 S_IT odpadá (MAR)
3 LAU 4 supluje JAN (HES)
5 TEV A1 hala změna LHO
5 TEV A2 hala spojí LHO (KAR)
6 XMIT mit odpadá (SOU)
7A CEJ přesun >> na 18.9. 2. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou